Nieuws van fractievoorzitter CU Moerdijk

Bert Schreuders.jpg14-04-2023 20:39 14-04-2023 20:39

Hallo Allemaal,

Jullie zouden wel denken, geen berichten de laatste tijd van uw fractievoorzitter. Gebeurd er dan niets in politiek Moerdijk. Jawel hoor, genoeg maar ondergetekende heeft een andere woning gekocht en deze is inmiddels verbouwd. Recent woon ik op mijn nieuwe stekje. Daarnaast ging het de laatste tijd wat minder met mijn echtgenote en een stukje schrijven is erbij ingeschoten.

De afgelopen maanden was het best heftig. Veel hebben jullie kunnen lezen in de pers of mee kunnen luisteren als er vergadering was. De CU heeft zich danig geroerd en zich laten horen. Het is eigenlijk te veel om op te noemen maar toch een korte opsomming: wij zijn akkoord gegaan met de bouw van een nieuwe gymzaal in Zevenbergen. Niet zonder slag of stoot maar uiteindelijk was dit in onze ogen de beste optie. De subsidie voor het carillon kon ook onze goedkeuring krijgen, de stichting had voldaan aan de uitgangspunten die wij als raad hadden meegegeven. Het voorstel om nieuwe honden losloop terreinen aan te leggen is op voorstel van de CU van de agenda gehaald. Dit ging niet zonder slag of stoot. Wederom een in onze ogen flater van de wethouder die voor de 4e of 5e keer moet terugkomen met dit voorstel. De raad heeft op 4 november 2021 al een besluit genomen en dit besluit is niet geheel uitgevoerd door het college c.q. wethouder. Al met al diep triest en wederom vertraging.

De discussie over een nieuw zwembad in Klundert is ook weer actueel nadat het college een nader onderzoek hiernaar wil doen. Besluit van 2021 wordt dus ook niet gerespecteerd. Al met al komt dit de komende commissie vergadering op voorstel van de CU en met steun van het CDA en BBM/BBB op de agenda. De inwoners van Klundert zijn laaiend en de wethouder is er niet in geslaagd om de inwoners duidelijk te maken over het waarom. Het lijkt momenteel wel of alles in Klundert wordt uitgesteld. De randweg loopt al meer dan 10 jaar, het centrumplan al 8 jaar, woningbouw is er nauwelijks of moet nog worden opgestart, de bruggen zijn onveilig en ga zo maar door. De veel gehoorde klachten van de inwoners van Klundert is dan ook terecht, dat er in andere kernen wel zaken met voorrang worden opgepakt.

Ook de discussie over de subsidie aan de huisartsenpost in Zevenbergen loopt nog en kost veel tijd voor een ieder en is m.i. niet nodig als dit goed was opgepakt. Onze fractie zal dan ook stevig en kritisch naar de voorstellen in de andere kernen gaan kijken de komende tijd. Het bovenstaande is zeker niet volledig maar in grote lijnen heeft u een beeld waar onze kostbare tijd in gaat zitten. Al met al zijn we de afgelopen maanden intensief bezig geweest met vergaderen, stukken bestuderen, in het verleden duiken en ook nog inwoners spreken. Gelukkig mogen we het doen omdat onze Heer en Heiland ons de kracht en energie hiervoor geeft. We blijven als éénmans fractie strijdbaar en zullen daar waar mogelijk onze stem laten horen.

hartelijke groet,

Bert Schreuders, fractievoorzitter CU Moerdijk

« Terug

Reacties op 'Nieuws van fractievoorzitter CU Moerdijk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.