Commissie, Raads en Begrotingsvergadering 2023

Bert Schreuders.jpg16-11-2022 19:41 16-11-2022 19:41

Na een rustige opstart van het politieke jaar na de vakantie was oktober en begin november 2022 drukke vergaderdagen voor onze fractie. Commissie vergaderingen, raadsvergaderingen en de begrotingsvergadering 2023 zaten allemaal in 6 weken tijd. Als voorbereiding op die vergaderingen hielden we ook nog fractievergaderingen en ondergetekende en mijn burgerlid Erik Janse waren ook nog een aantal keren op het gemeentehuis voor overleg. Een drukke periode dus die we we inmiddels hebben afgesloten. Het jaar 2022 loopt weer op zijn eind. Nog een paar vergaderingen en we gaan ons opmaken voor het kerstreces. De Adventstijd komt er aan en wij zien uit naar geboorte van onze Heer en Heiland en oud en nieuwjaar. Dagen die vaak binnen gezinsverband worden gevierd en die dit jaar toch wel duaal zijn. We denken aan de oorlog in Oekraïne, de onrust in andere delen van de wereld, de energiecrisis en alle gevolgen voor ons en vooral voor de zwakkeren in onze samenleving en ga zo maar door. Vraagstukken die een lokale politieke partij niet op kan lossen. We kunnen wel in gebed gaan en God vragen om ons bij te staan. Hij luistert altijd en geeft ons rust. Recent heeft de gemeenteraad besloten om de inwoners met een minimum inkomen van 130% van het minimum loon een extra uitkering te geven van € 800,00. De grens lag op 120%, dus meer inwoners krijgen een uitkering en tegemoetkoming. Dit neemt niet de zorg weg maar verlicht wel.

De afgelopen maand is besloten om de Rondweg om de kern Klundert aan te gaan leggen Onze fractie maakt zich al meer dan 10 jaar sterk om dit voor elkaar te krijgen. Onbegrijpelijk dat we in 2015 dit besloten hebben en dat pas 7 jaar later het plan wordt uitgevoerd met alle meerkosten van dien. Een aantal woningbouwprojecten kon ook de goedkeuring van de raad verkrijgen waardoor er weer meer gebouwd kan gaan worden hetgeen nodig is in een aantal kernen. Ook de vraagstukken omtrent arbeidsmigranten, statushouders en vluchtelingen werden besproken en ook hierin zijn stappen gezet. Al met al zijn er behoorlijk wat besluiten genomen. U kunt die allemaal teruglezen en zelfs zien op de gemeente site van Moerdijk.

De vaststelling van de begroting 2023 verliep niet zonder slag of stoot. Op initiatief van onze fractie heeft de oppositie partijen besloten om samen op te trekken. Het punt was niet de begroting zelf, deze is sluitend, maar de toezegging van de wethouder bij de kadernota om geen afspraken die in het bestuursakkoord zijn gemaakt, te verwerken in deze begroting. Helaas was dit wel gebeurd en de oppositie partijen hadden hierover een gezamenlijk standpunt. Na een lange schorsing hebben wij toch besloten om de begroting goed te keuren onder voorwaarde dat er een gesprek zou komen met de wethouder over het proces. Na toezegging van de wethouder is de begroting unaniem aangenomen.

Hartelijke groet,

Bert Schreuders fractievoorzitter

« Terug

Reacties op 'Commissie, Raads en Begrotingsvergadering 2023'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.