Vakantie

Bert Schreuders.jpg13-08-2022 17:08 13-08-2022 17:08

Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn de vakanties in Nederland in volle gang. Het is hoog zomer en de temperaturen lopen op tot tropische waarden. Het raadswerk en commissie werk ligt stil tot begin september 2022. Tijd dus om uit te rusten na wel een bewogen half jaar en proberen rust te vinden. De afgelopen maanden waren qua raadswerk niet echt spectaculair. Alleen de kadernota 2023 gaf stof tot forse discussie. Ook onze fractie deed hieraan mee omdat in het voorstel de afspraken van het bestuursakkoord waren opgenomen. Aangezien dit een akkoord is van de coalitie partijen en niet dus van onze fractie zouden wij, evenals de andere oppositie partijen niet instemmen met de kadernota. Na een lange discussie was het college bereid om deze zaken los te koppelen en alleen de kadernota, die beleidsarm was, aan te bieden. de afspraken gemaakt in het Bestuursakkoord komen in afzonderlijke voorstellen te zijner tijd naar de Raad. Als laatste fractie zijn wij na deze harde toezegging meegegaan en is de kadernota unaniem aangenomen. Ook zijn de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 vastgesteld. Het jaar 2021 was voor onze gemeente een bijzonder positief financieel jaar en een groot gedeelte van het overschot kon worden toegevoegd aan de algemene reserve. Veel van dit overschot kwam tot stand door de hogere uitkering vanuit het Rijk. Een beetje vertekend beeld dus, maar de conclusie die onze fractie trok is dat onze gemeente een financieel gezonde gemeente is met weinig schulden en goede reserves. Iets om dankbaar voor te zijn. We kunnen veel zaken oppakken maar ook onze gemeente heeft last van het feit dat er onvoldoende medewerkers zijn. Alle gemeente kampen hiermee en dus zullen er keuzes gemaakt moeten worden waarbij voor onze fractie woningbouw in alle kernen prioriteit nummer 1 blijft. Tijdens de laatste raadsvergadering mocht ons lid Jan Oskam de erespeld ontvangen van de Gemeente Moerdijk voor al het werk wat hij gedurende 20 jaar voor onze gemeente heeft gedaan. Voor hem een complete verrassing en hij was er dan ook zeer vereerd. Onze fractie gaat nu van een welverdiende vakantie genieten of geniet er al van. Wij hopen in september 2022 de draad weer op te pakken en wensen u alleen een goede, zonnige vakantie toe. Ga met God dan gaan we nooit alleen.

hartelijke groet,

Bert Schreuders, fractievoorzitter

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Beschouwingen bij de kadernota 2023-2026.pdf48,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Vakantie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.