Vorming nieuwe raad verkiezingen 2022

Bert Schreuders.jpg06-06-2022 20:32 06-06-2022 20:32

Op 24 april 2022 schreef ik dat de coalitie bespreking waren afgerond en dat de coalitie voor de komende 4 jaar wordt gevormd door OM, VVD en Moerdijk Lokaal. Niet geheel verrassend dus maar wel dat BBM, een andere winnaar, niet was uitgenodigd door de formateur om deel te nemen aan de besprekingen. Op 25 april 2022 was er een vergadering van het Presidium, fractievoorzitters en burgemeester, waar de Raadsvoorstellen voor de vergadering van 16 mei 2022 worden vastgesteld. Eén van die voorstellen was de benoeming van mij als plaatsvervangend voorzitter voor de komende 4 jaar en als lid van van de werkgeverscommissie. Helaas de vergadering liep uit op een grote teleurstelling. De coalitie had besloten dat het langstzittend Raadslid dit moest gaan doen en ging niet akkoord met mijn voordracht. U begrijpt dat ik heel boos ben geworden omdat degene die hiervoor in aanmerking kwam, mij tot 2 keer toe hiervoor had gevraagd. Na een behoorlijke pittige discussie waarbij zelfs de burgemeester verrast was over de gang van zaken, hield de coalitie vast aan hetgeen zij hadden afgesproken. Na nogmaals een verzoek vanuit de burgemeester om e.e.a. te overwegen, hield men voet bij stuk. Hierop heb ik mij teruggetrokken als kandidaat en heb het vertrouwen opgezegd in zowel OM als de VVD. Er is toen een voor mij onwerkbare situatie ontstaan en ik heb een aantal nachten slecht geslapen. Men had niets dan lof over mijn functioneren maar dan toch. Ook de formateur was compleet verrast over de handelswijze van beide fracties. Zij gaf aan dat we moeten samenwerken maar dat dit de komende 4 jaar lastig zal worden. Een persoon onterecht en ongewenst beschadigen is in haar ogen een doodzonde. Al met al heb ik nadien een aantal gesprekken gevoerd met onze burgemeester, die nog steeds zeer teleurgesteld was en mij zag als iemand waarop je kan bouwen. Ook heb ik de wethouders van OM en VVD gesproken alsmede hun fractievoorzitter, de beoogd plaatsvervangend voorzitter dus. U weet dat ik als Christen altijd bereid ben om te praten over wat dan ook, maar de wonden zijn geslagen en men zal veel tijd nodig om deze te helen. Alle betrokkenen beseffen dit terdege en de vraag blijft nog steeds: Waarom???

Op 16 mei 2022 vond de Raadsvergadering plaats waar de wethouders werden benoemd alsmede alle andere leden van de commissies. Na goed te hebben nagedacht en besproken in de fractie, heb ik besloten om tijdens deze vergadering een verklaring af te leggen. De aanwezigen hebben het recht om te weten wat er vooraf heeft afgespeeld. Ik heb overlegd met onze griffier en burgemeester en zij stemden in dat ik dit zou doen bij het betreffende agendapunt. Ik heb dit dus gedaan. Een stukje in de speech ontbreekt omdat ik tijden de vergadering een ingeving kreeg van onze Hemelse Vader om een eerste stap te zetten naar een betere verstandhouding. Dit heb ik dus ter plekke gedaan en gaf mij veel rust en maakte veel indruk. U kunt de vergadering terug luisteren zodat u een indruk heb van hetgeen ik heb gezegd.

Gelukkig waren het die avond niet alleen verdrietige momenten voor onze fractie. Mijn fractiegenoot Jan Oskam nam na 20 jaar afscheid als fractie assistent/burgerlid. In een eerdere ledenvergadering mocht hij vanuit het landelijk bureau een blijk van waardering hiervoor ontvangen. Namens alle leden en bestuur van onze fractie mocht ik hem nog kort toespreken. Ook deze speech kunt u lezen. Jan en ondergetekende hebben 13 jaar intensief samengewerkt en tot volle tevredenheid. Gelukkig blijft hij wel verbonden als adviseur binnen onze fractie om mee te helpen om ons burgerlid Erik Janse in te werken.

Na een bewogen avond is de rust weer wat teruggekeerd en heb ik het raadswerk weer opgepakt. Ik heb in deze moeilijke periode wel ervaren dat God mij steeds nabij is. Bij Hem vind ik troost, rust en een luisterend oor.

hartelijke groet,

Bert Schreuders, fractievoorzitter

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Speech Jan Oskam 16 mei 2022.pdf63,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Vorming nieuwe raad verkiezingen 2022'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.