De Laatste Loodjes

Bert Schreuders.jpg11-02-2022 17:16 11-02-2022 17:16

Op 3 februari 2022 vond de op één na laatste Raadsvergadering plaats van de afgelopen 4 jaar. Een vergadering die duurde vanaf half acht tot half één. Bijzonder lang maar er stonden, zoals iedere 4 jaar, een groot aantal voorstellen op de vergadering. Onze fractie stelde al bij het begin voor om het voorstel om 2 miljoen uit te trekken voor renovatie van Fort Sabina, van de agenda af te halen. Uit het ingeziene erfpacht contract bleek dat onze Gemeente, zijnde geen eigenaar, in 2018 wel een erg ruim hartig contract had gesloten met Staatsbosbeheer, de eigenaar. Dit contract was dan ook bij niemand in de Raad bekend en het vragen er naar riep al de nodige weerstand op. Na toelichting van uw fractievoorzitter was het de VVD die probeerde om het tegen te houden. Helaas de meeste fracties waren voorstander om het niet te bespreken zodat het niet werd behandeld. Inmiddels heeft onze fractie samen met Moerdijk Lokaal een initiatief voorstel ingediend om te onderzoeken waar voor contract onze Gemeente in 2018 heeft getekend en waarom er zo geheimzinnig wordt gedaan. Over dit voorstel is nog niet het laatste woord gezegd, getuige de vervelende mailen van de VVD hierover. Ook dit hebben wij inmiddels aangekaart en vinden hierbij steun van andere fracties. Een tweede niet onbelangrijke beslissing was het voorstel om 1000 woningen te bouwen in Zevenbergen Oost. Op zich geen probleem mee, maar dit mag niet ten koste gaan van de andere 10 kernen. Een raads brede motie is aangenomen en het college heeft de opdracht om ook hier versnelling aan te brengen en de Raad periodiek te informeren. Als derde stond een motie op de agenda om te proberen om de kleine scholen in de kernen open te houden. Het college ontraadde deze motie die nagenoeg Raadsbreed werd gedragen, alleen de VVD tekende niet mee. Na schorsing werd de opdracht aan het college opnieuw geformuleerd en toen kon deze wel een goedkeuring van de gehele Raad en de wethouder verkrijgen. Al met al was het een lang zit maar met belangrijke zaken die spelen in onze gemeente. We gaan op naar de verkiezingen op 16 maart 2022. Ons campagneteam onder leiding van Henk-Jan Keur is hier voortvarend mee aan de slag. Gezien de problematiek bij andere fracties hopen we nu toch echt op 2 zetels. In ieder geval we gaan ervoor en vragen uw Gebed. Nog 1 vergadering en de periode van 4 jaar en voor mij in totaal 12 jaar zit erop. Ik ervaar het als een geschenk van onze Hemelse Vader dat ik dit heb mogen doen. Het was niet altijd gemakkelijk maar ik heb Zijn nabijheid mogen ervaren en vertrouw erop dat Hij ook de komende periode mij zal leiden. Daarnaast reken ik op uw steun en Gebed de komende tijd.

hartelijke groet,

Bert Schreuders
Fractievoorzitter

« Terug

Reacties op 'De Laatste Loodjes'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.